District 29

Het district wordt geleid door de Grand Superintendent en Hoge Prelaat:
Antonie Peter van Aartsen.

Deze wordt bijgestaan door de districts director of ceremonies, de districtsrecorder en de districtsthesaurier.

Gezamenlijk vormen zij het districtsbestuur.