Werkwijze

mijterDe KTP is een kleine christelijke maçonnieke Orde van intieme en vertrouwde vrienden. De werkwijze is gelieerd aan de York Rite en in het bijzonder aan de Orde van de Tempel. Het hoofdbestuur van de Orde “Grand College” zetelt in York, UK. De Orde is verdeeld in Districten. Deze zijn verspreid over de gehele wereld. Deze districten zijn weer onderverdeeld in Tabernakels, vergelijkbaar met een Loge in de blauwe graden. Het district wordt geleid door de plaatsvervanger van de ‘Grand High Priest’, de Grand Superintendent en Hoge Prelaat.

Tijdens een ritueel dat vnl. bestaat uit Bijbelteksten, wordt de kandidaat langs zeven in een driehoek geplaatste pilaren gevoerd om uiteindelijk als Ridder Priester te worden geïnstalleerd. Nadat men is aangenomen als ‘Ridder Priester van de Tempel’ in één van de Tabernakels kan ook het lidmaatschap van de ‘Order of Holy Wisdom’ worden verkregen. De opname in deze Orde vindt eenmaal per jaar plaats tijdens de Jaarbijeenkomst van het District op de vierde zaterdag van april.

Na de jaarlijkse installatie van de nieuwe verkozen Hoge Priester in een Tabernakel wordt de “Grand Point” uitgevoerd. Dit sacrale moment is kenmerkend voor de Orde en wordt uitgevoerd door het hoofd van de Orde of zijn aangewezen plaatsvervanger.

altaar-gc