Lidmaatschap

das-ktpHet lidmaatschap van deze Orde kan worden beschouwd als de bekroning van jarenlange bijdragen aan de Vrijmetselarij in het algemeen en meer in het bijzonder aan de christelijke vrijmetselarij als Ridder van de Tempel. Leden van deze Orde zijn daarbij een voorbeeld van leiderschap, toewijding en discipline. Het teken van de Orde symboliseert de verspreiding van het Licht over de gehele aarde en geeft hoop aan hen die haar regels accepteren.

De Orde zet haar leden aan tot diepgaand onderzoek naar de wijze waarop de langzaam en moeizaam verworven kennis en ervaring uit het verleden kan worden herzien als een dienst aan God en de mensheid. De rituele arbeid van deze orde wekt het bewustzijn op dat oude waarheden die door de eeuwen heen verworven zijn, toegepast kunnen worden op de actualiteit van nu.

Om tot deze Orde te kunnen toetreden moet een kandidaat:

  • ten minste drie jaar Meester Vrijmetselaar zijn in een Loge behorend tot een door United Grand Lodge of England erkende Grootmacht;
  • lid zijn van een Kapittel van het Heilig Koninklijk Gewelf behorend tot een door ‘Supreme Grand Chapter of England’ erkend Groot Kapittel;
  • lid zijn van een Preceptorij van Ridders van de Tempel behorend tot een door Great Priory of England & Wales erkende Groot Priorij;
  • verklaren het geloof in de Christelijke Drieëenheid te belijden.

De aanvraag voor het lidmaatschap dient door twee leden van deze Orde te worden ondersteund. Na opname worden leden, die op Facebook bestaan, uitgenodigd voor de Faceboek groep van District 29. Dit is een zgn. geheime groep waaraan alleen leden kunnen deelnemen en die ook alleen door leden kan worden gezien.